top

Velkommen til Eco Renhold AS

Eco renhold er en seriøs aktør som var det første rengjøringsbyrået i Norge som satset utelukkende på bruk av sertifiserte økologiske produkter i hele kjeden av våre aktiviteter.

Vi startet i 2011 og har hovedkontor i Hamar. Siden den tid har bedriften sakte men sikkert etablert seg som et godt alternativ for den kvalitets- og helsebevisste kunde.

Først: Det er en relativt stor forskjell mellom “miljøvennlig” og økologisk. Eco renhold bruker utelukkende økologiske produkter til alle typer rengjøring. I dette ligger et viktig helseaspekt.

?

Hvorfor velge Eco Renhold?

Vi synes at folk fortjener et helsemessig godt alternativ til renhold. Det er mye forskning som underbygger viktigheten av et godt innemiljø og den potensielle skaden for mye fremmedlegemer i luften kan forårsake. Vår tilnærming bedrer inneklimaet betraktlig over vanlig rengjøring.
Vi er selektive når det kommer til valg av utstyr til de ulike jobbene. Estetisk og ergonomisk fokus er viktig for oss av to grunner. For det første har det med de ansatte ergonomiske jobb-situasjon å gjøre. Riktig utstyr til riktig jobb gir best resultat i kombinasjon med god opplæring.
Vi bestreber oss også på å være punktlig og nøyaktig slik at vask foregår til avtalt, tid.


!

Lover regler

Når vi starter et nytt oppdrag sørger vi for å ha en renholdsplan synlig for alle og bestreber oss på å være nøyaktig i dette arbeidet.


<3

Hvorfor velge økologisk?

Det handler om kvalitet HER og NÅ. Det er flere aspekter ved vår metodiske rengjøring som gjør at den kvalitetsmessig hever seg over det mest;
Det er forskjell på om det SER rent ut og om det ER rent. Spesielt når rengjøringen har skjedd på den riktige måten uten kjemiske stoffer. Spesielt hensiktsmessig er det å velge økologisk renhold ved institusjoner som driver helse-arbeid – eksempelvis legekontorer, tannlegekontorer m.v.

Read More »


Finn ut mer om oss

spacerYour plates are sparkling now… but have you ever thought about what happens when you pull the plug in your kitchen sink? The dirty water doesn’t magically disappear (!), it actually goes down the drain and ends up in a sewer or in a septic tank system. Dirt never disappears, it just moves from one place to another, and this is what we call the cleaning paradox.


The Cleaning Paradoxbottom